Technické zázemí a infrastuktura areálu

Celý areál je oplocen, vjezdy jsou opatřeny uzamykatelnými příjezdovými branami. Všechny dopravní komunikace v areálu jsou zpevněné, jedná se o asfaltové silnice nebo žulové kostky. K objektům je také k dispozici vlastní trafostanice.

Situace areálu

Trafostanice