Na Hranicku vzniká databáze nevyužitých objektů a prostor

16. 2. 2010

MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko ve spolupráci z Hranickou rozvojovou agenturou rozjíždí v těchto dnech společně s partnery z MAS Mohelnicko a MAS Na cestě k prosperitě z Prostějovska projekt Zmapování a marketing nevyužitých prostor, který získal dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním účelem projektu je zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území působnosti všech tří partnerů. Projekt se zaměří především na menší objekty, jakými jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité prostory pro rozvoj služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu apod.

Výstupem projektu bude internetová databáze nevyužitých prostor, ve kterých budou zveřejněny všechny zmapované objekty. Databáze se stane účinným pomocníkem každému, kdo hledá prostor pro realizaci svých záměrů a projektů, ať už se bude jednat o začínajícího podnikatele, podnikatele, který potřebuje rozšiřovat své kapacity, zájmové spolky či jiné organizace, které hledají místo pro své působiště. Kromě internetové databáze budou moci případní zájemci o objekty využít dalších služeb týkajících se možnosti financování svých záměrů prostřednictvím národních či evropských fondů a dotací.

Díky důkladnému zmapování nevyužitých prostor v regionech se zajistí lepší informovanost o možnosti využití objektů, které často v obci kazí její vzhled. Navíc jsou místem vzniku nejrůznějších problému, které se týkají kvality životního prostředí v obcích, nebo dokonce bezpečnosti obyvatel obce. Posláním databáze je tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto objektů a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho regionu.

Článek převzat: www.regionhranicko.cz

Hranická rozvojová agentura

Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice